مطلبي كه تحت عنوان فلسفه ورزي مانعي براي پيشرفت نوشته بودم. بلافاصله شاهدي براي آن ايجاد شد. به بحثي كه ميان احمد اديب نژاد، روزبه حسيني، حامد قدوسي و علي حيدري (كه لينك هايشان دركنار هست) و دو نفر به اصطلاح چپ جديد بنگريد! تصديق مي كنيد كه حرف من چقدر صحيح و حتي حكيمانه بود!

واقعا از بدو تاسيس وبلاگ هاي اقتصادي، مهمترين و جديترين بحثي كه مطرح شد همين مناقشه بر سر اين بود كه علم اقتصاد موجود بدرد مي خورد؟ صحيح است؟ با ايران سازگار است؟ و البته اين حرفها تحت پوشش مخالفت با نئوكلاسيك و غيره مطرح شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید