تصميمي گريزناپذير

 

آنقدر در مورد مسئله بنزين گفته و نوشته شده كه رغبتي براي تكرار آنها در نويسنده و خواننده وجود ندارد. ديگر مسلم است كه دليل بقاي اين مشكل را نه در علم اقتصاد، نه در حاملين علم اقتصاد و نه در نظام كارشناسي بلكه مشكل در درون نظام تصميم گيري نهفته است. مشكل اصلي ريسك گريزي ادامه ...

/ 0 نظر / 3 بازدید