نگاه اقتصادي به مميزي كتاب


ايام برگزاري نمايشگاه سالانه كتاب، بهار كتاب‌خوانان و كتاب‌بازان است. لذا بي‌مناسبت نيست كه به اين مناسبت به يكي از مسائل مربوط به اين حوزه با رويكرد اقتصادي نگاهي بكنيم. در مورد مميزي كتاب از منظر حقوق سخن زياد گفته شده است. برخي بر حق افراد بر گردش آزاد اطلاعات تاكيد مي‌كنند و برخي معتقدند مميزي كتاب اگرهم قرار است وجود داشته باشد بايد به عهده ناشران باشد و ناشران در قبال چاپ آثارشان مسووليت قبول كنند. فارغ از اين سخنان مي‌توان به مساله از زاويه‌اي ديگر هم نگريست. ادامه

/ 0 نظر / 4 بازدید