چرا آزاد‌سازي تجاري براي رشد مفيد است؟[1]

نويسنده : آن كروگر

 

مي‌توان سه عنوان را براي اين نوشتار برگزيد: 1)چرا با استراتژي تجاري برون‌گرا رشد اقتصادي سرعت  مي‌يابد؟ 2)آيا كشورهايي كه استراتژيهاي تجاري برون‌گرا دارند، سريعتر رشد مي‌كنند؟ 3) چرا آزادسازي تجاري براي رشد مفيد است؟ ادامه ۱ و ۲

اين مقاله مهم را چهار بار در سالهاي مختلف ترجمه كردم ولي هيچوقت ترجمه اش به دلم نچسبيد. متاسفانه هنوز برخي بخش هاي آن مبهم است ولي انصافا مقاله ارزنده اي است و حرفهاي خيلي مهمي دارد.

[1] *kruger, Anne O., (1998). “Why Trade Liberalization Is Good for Growth”.The

Economic Journal.september,108 (september),pp 1513-1521

/ 0 نظر / 7 بازدید