جمله قشنگي ديدم

It's only the ideas that have large and lasting consequences

اين جمله هم از من است و به زودي در سر در وبلاگ مي گذارم

Ideas matter and matter a lot

/ 0 نظر / 3 بازدید