تجربه جهاني، آري يا نه؟

روز دوشنبه در اين روزنامه، دو خبر كاملا متناقض منتشر شد كه بايد بر اين تناقض انگشت تاكيد نهاد و آن را برجسته نمود و از اين امر نكاتي را تبيين كرد. از يكسو آيت الله مكارم شيرازي از مسئولين اقتصادي خواستند تا از تجربه تركيه درس بگيرند و ببينند كه از چه طريق توانسته اند تورم چند صد درصدي را به تورم تك رقمي تبديل كنند. همزمان بيانيه اي توسط يكي از احزاب سياسي قدرتمند و با نفوذ كشور منتشر شد كه در آن نسبت به تضعيف پول ملي و استناد به نسخه هاي بانك جهاني هشدار داده شده بود. چندي قبل نيز هنگام طرح لايحه اصل چهل و چهار تنها دكتر سبحاني به عنوان مخالف، اجراي اين امر را منطبق با سياست هاي منسوخ صندوق بين اللمللي پول ارزيابي كرده بود ادامه ...

/ 0 نظر / 50 بازدید