مسئولیت سیاست های اقتصادی با کیست؟

 

این روزها عرصه سیاست ایران، صحنه نقد متقابل شخصیت های بلندپایه حکومت گردیده و مطبوعات با حساسیت این دیدگاه های متقابل را نقل و قول می کنند. بدون اینکه بخواهیم وارد این مسائل سیاسی شویم با در نظر گرفتن نکات زیر قضاوت بهتری می توان نسبت به چنین مباحثی پیدا کرد: ادامه ...

/ 0 نظر / 3 بازدید