اقتصاد خانواده

بخشي از تحقيقات جديد علم اقتصاد متاثر از گري بكر به دنبال بررسي محاسبات عقلاني و خودپرستانه افراد در چارچوب خانواده است. ببينيد اقتصاد ديگر به چه چيزهايي مي پردازد؟ ببينيد به چه چيزهايي علم گفته مي شود؟

تحقيقات موجود تقريبا مسلم كرده اند كه دختران دو برابر پسران (پس از ازدواج و جدايي از پدرو مادر) به پدر و مادرهاي خود رسيدگي مي كنند. همه مي دانند كه يكي از نيازهاي اساسي انسانها در سنين بالا ارتباط با فرزندان و مهجور نماندن است.

نتيجه اقتصادي مشخص است. داشتن دختر عقلاني تر از داشتن پسر است!

راستي تكليف من كه دو پسر بزرگ مي كنم چه مي شود؟

جواب: من كه هنوز به اين حرفم قائلم شيريني بزرگ كردن بچه به مراتب بيشتر از زحمتي است كه بايد متحمل شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید