سیاست گذاری ارزی در ایران

 

دیروز در خبرها آمده است که اتحادیه اروپا قصد دارد نسبت به سیاست ارزی چین اعتراض نماید. این واقعیت در حالی رخ می دهد که چندی است اعتراض نسبت به این مسئله در کانون مناقشات آمریکا و چین قرار گرفته است. مسئله از این قرار است که چین بیش از آنچه که منطقی است ارزش پول ملی خود را کاهش داده است در نتیجه توانسته ادامه ...

 

/ 0 نظر / 32 بازدید