تحليلي از دكتر هادي صالحي اصفهاني، استاد دانشگاه ايلينوي
اقتصاد سياسي قيمت‌گذاري بنزين

ادعاي اين مقاله اين است كه بيش از عوامل فني نظير عرضه و تقاضا و مسائلي مانند آن، عاملي سياسي در كار است كه در موضوع قيمت‌گذاري بنزين خصوصا قيمت‌گذاري پايين آن موثر مي‌باشد ادامه

/ 0 نظر / 13 بازدید