حذف سازمان برنامه 1

يكي از تكه كلام هاي اخير آقاي احمدي نژاد اين است كه ما در حمايت از ( مثلا صادرات غيرنفتي، مردم مستضعف آفريقا، رابطه تجاري با ونزوئلا و .... ) محدوديت نداريم.

شايد اولين و مهمترين حرف علم اقتصاد تخصيص منابع محدود باشد.

همين مقايسه ساده تفاوت نگاه دولت با نگاه اقتصادي را نشان مي دهد.

/ 0 نظر / 15 بازدید