سال جديد مبارك

يك سال ديگر از فعاليت اين وبلاگ و ارتباط با مخاطبين گذشت. اگرچه امسال وبلاگ به تبع تعداد كم مخاطبين كم فروغتر بود اما به يمن نوشته هاي روزنامه اي تعداد پستها چندان كاهش نيافت. اگرچه همان تعداد مخاطبين كم چندان اهل اظهارنظر نيستند، اما خوشحال خواهم شد اگر نظري براي ادامه كار ارائه كنند. اگرادامه اي در كار باشد.

عيدي من به شما لينك هاي زير است.

وبلاگ حداقل تا 14 فروردين تعطيل است.

/ 0 نظر / 7 بازدید