كمك نقدي يا كالايي

 

چندي پيش هيات وزيران تصويب نمود تا به بخش بزرگي از جامعه (اگر اشتباه نكنم قريب به 9 ميليون نفر) به عنوان كمك كالابرگ خريد كالاهاي مصرفي و ضروري اعطا كند. هدف از اين اقدام حمايت از بخش هاي آسيب پذير جامعه بود. اخيرا نيز صندوق مهررضا ادامه ...

/ 0 نظر / 12 بازدید