مشابهت تحلیل های کیهان و اسرائیل

اگر در تحولات اخیر لبنان نحوه خبررسانی سایت رسمی اسرائیل را دنبال کنید مشابهت بی مانندی با تحلیل های روزنامه کیهان مشاهده می کنید. مثلا هر وقت که ارتش اسرائیل شهروندان بی گناه را کشته است تقصیر را به گردن حزب الله انداخته که جنگ را شروع کرده، در میان مردم پناه شده یا به دروغ گفته که حزب الله مردم را به عنوان سپر انسانی استفاده کرده اند. ......

/ 0 نظر / 3 بازدید