احمد توكلي :هنوز از تثبيت قيمت‌ها حمايت مي‌كنيم

 

حضرت آیت الله خامنه ای ضرورتهای جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت های دولتی در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند، در دهه های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکتهای دولتی و خودداری ازواگذاری بنگاههای دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیتهای دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونقتولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد واقتصاد کشور لطمه دید.

 

هيچ سياست مداري حاضر به قبول اشتباهات گذشته و اعتراف به آنها نيست. اين واقعيت مبناي اصلي دمكراسي است.

/ 0 نظر / 8 بازدید