در تربيت دو فرزندم

براي راحتي خودم به آنها القا نمي كنم كه چقدر سر به زير، مودب و حرف گوش كن و ... هستند. اين خزعبلات را با حقه تمجيد و تعريف دروني شان نمي كنم. بگذار گريزپا و شيطان شوند. سهم من هم لذت تقلا با اين وروجك ها

/ 0 نظر / 2 بازدید