در آستانه حذف بي سروصداي بخشي از فساد

 

فساد به اشكال مختلفي ظاهر مي گردد. مي توان فساد را به فسادهاي كوچك و فسادهاي بزرگ تقسيم نمود. فسادهاي كوچك به شكل رشوه دادن به فلان مسئول اداره براي تسريع كار و مسائلي از اين دست ظاهر مي شود در حاليكه فسادهاي بزرگ ادامه ...

/ 0 نظر / 7 بازدید