امروزه توجه به سازندگان محصولات زیاد شده. به مرکز اطلاع رسانی اسرائیل که نگاه کنید می نویسد: " امروز فلان قدر موشک ساخت ایران توسط حزب الله به اسرائیل پرتاب شد". تلویزیون ایران نیز چنین خبررسانی می کند: "هواپیماهای ساخت آمریکای اسرائیل در چندین نوبت مردم مظلوم لبنان را به خاک و خون کشیدند".

/ 0 نظر / 6 بازدید