نتايج انتخابات: فرصت يا تهديد

 

انتخابات اتاق بازرگاني با همه حرف و حديث ها نهايتا به پايان رسيد و نتيجه آن مشخص شد. نتيجه حاصله تركيبي از سه گروه مطرح و رقيب است كه البته حضور نمايندگان دولت مي تواند نقش قاطعي در شكل گيري تصميمات آينده داشته باشد. نكته جالب توجه اين است كه ادامه...

/ 0 نظر / 5 بازدید