مقصود من از نوشته قبل اين نبود كه بخواهم اين نكته را تلقين كنم كه مردم در استقبال از شخصيت ها صرفا به دنبال نفع پولي هستند. واقعا علت استقبال از مسئولين موضوع جالبي براي تحقيق است. قطعا تركيبي از انگيزه ها وجود دارد. حدس من اين است كه 30 درصد به دليل علاقه مي روند. 30 درصد به دليل اينكه يك رويداد غيرعادي در روند زندگي آنهاست در اين مراسم شركت مي كنند. به تعبير ديگر يك نوع كارناوال شادي برپا مي شود كه طبيعتا براي مردم جذابيت دارد. يك نكته ظريف و جالب ديگر اين است كه ما آدمها خيلي علاقه داريم كساني را كه در تلويزيون ديده ايم به چشم ببينيم. هر كس را كه در تلويزيون نشان مي دهند، اگر در خيابان راه رود مردم دوست دارند او را ببينند چه برسد به مسئولين. 40 درصد هم بخاطر نامه نگاري مي روند. البته مي توان حدس زد كه مي توان اين انگيزه ها را بر روي هم سوار كرد و تركيب پيچيده تري هم يافت.

/ 0 نظر / 2 بازدید