شاخص هاي ملي موفقيت اقتصادي

 

همه ما انسانها در مورد محيط اطراف خود تا حدودي اطلاع داريم و در مورد آن مي توانيم قضاوت كنيم. يك كاسب مي تواند در مورد كسب و كار خود با اطمينان سخن بگويد چرا كه به طور روزانه درمعرض اطلاعات مرتبط قرار مي گيرد اما در مورد مسائل كلان كشور چطور؟ ادامه ...

/ 0 نظر / 7 بازدید