تجربه سال 73 و تجربه كنوني

 

در چند هفته اخير موضوع نرخ سود بانكي در كانون مباحث تصميم گيران، كارشناسان و فعالان اقتصادي قرار داشت. با وجود كش و قوسي كه اين مسئله داشت نهايتا تصميم رئيس جمهور بر آن شد تا نرخ سود بانكي هم كاهش يافته و هم نرخ سود بانك هاي دولتي و خصوصي يكسان گردد. آنچه از اين تصميم مشخص مي شود آنست كه نهايتا كفه ترازو به سمت هواداران كاهش نرخ سود بانكي سنگين تر شد و آنها در برابر مخالفين اين اقدام فائق آمدند. سوالي كه بلافاصله مطرح مي شود اين است كه هواداران كاهش نرخ سود بانكي چه كساني بودند. ادامه ...

/ 0 نظر / 12 بازدید