حتما اين جمله را شنيده ايد كه پيشگيري بهتر از درمان است اما لزوما اينطور نيست! مسئله بستگي به زاويه نگاه دارد. از ديد يك فرد اين حرف درست است اما از ديد دولت يا همان سياست گذار لزوما درست نيست. چرا كه دولت مثلا براي واكسينه كردن در برابر آبله بايد هزينه واكسيناسيون براي 40 ميليون نفر را بدهد در حاليكه هزينه درمان منحصر به چند هزار نفري مي شود كه به اين بيماري مبتلا مي شوند.

/ 0 نظر / 2 بازدید