در دوستی و دوست یابی هم می توان هزینه فایده کرد!

معمولا هزینه یافتن دوست جدید به مراتب بیشتر از هزینه حفظ آن است. در مورد منافع نمی توان به طور قطع سخن گفت.

چندی پیش خبر شدم که یکی از دوستانم از انگلیس برگشته و علی رغم بی مهرش در اطلاع رسانی به زودی هم عازم است. ظرف چند ساعت به بقیه دوستان اطلاع رسانی شد. جمعه ساعت 4 بعد از ظهر در پارکی قرار گذاشتیم و جمعی 6 نفره مان تشکیل شد. همان یک ساعت و نیم رشته پیوندی است که دوستی هایمان را برقرار نگه می دارد حتی اگر برخی را تنها یک بار در سال ببینیم. می توان با هزینه های اندک و بسیار اندک دوستی ها را پابرجا نگه داشت.

/ 0 نظر / 14 بازدید