ملاحظاتی پیرامون اپک گازی

 

چندی است که محافل اقتصادی موضوع تشکیل اپک گازی مطرح شده و در رابطه با آن دیدگاه های گوناگونی مطرح می شود. وجود همین تنوع آرا نشاندهنده آنست که تشکیل این سازمان مسئله ای نسبتا پیچیده است که به سادگی نمی توان در مورد امکان پذیری یا عدم امکان آن سخن گفت. وزیر محترم نفت نیز ضمن تاکید بر اهمیت موضوع، بررسی بیشتر در مورد آن را خواستار شدند. مسئولین روسیه نیز ادامه...

/ 0 نظر / 2 بازدید