بازانديشي سفرهاي نوروزي

آدمي وقتي به مسافرت مي رود نا گزير با اين واقعيت روبه رو مي شود كه بسياري از جاده هاي كشور وضعيت چندان مناسبي ندارد و با چاله چوله هاي فراواني همراه است. هربار كه ماشين در يكي از اينها مي افتد راننده و همراهان ناخودآگاه لب به اعتراض مي گشايند كه چرا اين جاده ها مرمت و اصلاح نمي شوند. ادامه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید