سخنان رایس

دوشیزه رایس فرمودند: مشکلات لبنان درد زایمان تولد خاور میانه جدید است. این جمله جون می ده برای روانکاوی شخصیت او!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید