يارانه سوخت هواپيما

 

در فضاي موجود، توجه افكار عمومي چنان به مقوله بنزين جلب شده كه مسائلي چون گازوئيل و سوخت هواپيما مغفول مانده است. در واقع به مرور زمان مشكلي كه در مورد بنزين ايجاد شد، در مورد اين دو سوخت ديگر نيز ظاهر شده و پيش بيني مي شود كه ادامه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید