الزامات زيستن در عصر جهاني شده

به بهانه وقايع ناگوار در شروع سهميه بندي

بالاخره بعد از سالها بحث كارشناسي و ماهها بحث در ميان محافل تصميم گيري، تجديدنظر در سياست عرضه بنزين به شكل سهميه بندي عملياتي شد. متعاقب اين امر حوادث ناگواري در سطح شهر تهران بوقوع پيوست. با توجه به اهميت موضوع، ادامه...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید