آقاي عباس عبدي زحمت زيادي كشيده و طي 30-40 صفحه خواسته دلايل شكست اصلاحات و رخداد انتخابات رياست جمهوري را تحليل كند. از ديد من مسئله خيلي ساده است و از خلال حرف هاي كلي حكيمان گذشته راحت تحليل مي شود: وقتي دهان عالمان بسته شود، جاهلان بر روي كار مي آيند. انتخابات سال گذشته نتيجه بستن مطبوعات بود.

/ 0 نظر / 2 بازدید