توسعه نیافتگی توریسم مذهبی در ایران

تابستان فصل سفر و مسافرت است. با توجه به اعتقادات مذهبی بخش بزرگی از جامعه ایران، معمولا درخواست برای سفر به شهر مشهد بسیار زیاد است. با توجه به مخاطرات سفر با خودروی شخصی از یکسو و محدودیت های اعمال شده بر مصرف بنزین از سوی دیگر، تقاضای زیادی را برای مسافرت با قطار و یا هواپیما ایجاد کرده است. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که ادامه...

/ 0 نظر / 31 بازدید