علت تاخير چيست؟

 

چند روز از تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم كاهش نرخ سود بانكي مي گذرد اما هنوز اين تصميم ابلاغ نشده است. تاخير ايجاد شده كه امري غيرمعمول است موجب تعجب فعالين اقتصادي و حتي سياسي شده است. اين مسئله زمينه اي براي حدس و گمان هاي مختلف در مورد علت اين تاخير را ايجاد كرده است. از يك سو مي توان ادامه ...

/ 0 نظر / 7 بازدید