حساسیت نسبت به تورم و عدالت

به دنبال اعلام نرخ جدید تورم توسط بانک مرکزی انتظار می رود تا مسئله تورم مجددا در کانون مباحثات جراید و افکار عمومی قرار گیرد. با توجه به اینکه بر اساس تحلیل های اقتصادی انتظار می رود روند تورم افزایشی باشد، به نظر می رسد که این موضوع دستاویز بحث های سیاسی گوناگونی خصوصا در آستانه انتخابات مجلس قرار گیرد. تردیدی نیست که این واکنشها و بحث و اظهارنظرها ادامه ... 

/ 0 نظر / 31 بازدید