بارو در كتاب "هيچ چيز مقدس نيست" مي گويد وقتي گري بكر به عنوان برنده نوبل اعلام شد هيچ كس تعجب نكرد در واقع 5 سال بود كه همه منتظر اين خبر بودند و او را شانس اول مي دانستند. تنها توجيهي كه براي اين تاخير 5 ساله ارائه شد اين بود که ادامه...

/ 0 نظر / 7 بازدید