جایگاه نازل علوم اجتماعی در ایران

(به بهانه تغییر ساعات کاری در ماه رمضان)

برای اکثر جوانانی که دل به تحصیل می بندند و تلاش می کنند از طریق کسب سرمایه انسانی و مهارت های کاری، در بازار کار موقعیت ممتازی کسب کنند تجربه یاس آوری پیش روست و آن اینکه اغلب آنها در می یابند که دانش و مهارت های آنها در بازار کار ارزش چندانی ندارد. دلیل این امر چیست؟ آیا افراد شاغل در بازار کار قدر علم و کاربردهای آن را نمی دانند؟ به نظر می رسد که نمی توان چنین فرضی را پذیرفت چرا که ادامه ... 

/ 0 نظر / 32 بازدید