در حمايت از تصميم مجلس

 

در روزهاي اخير خبر منتفي شدن افزايش قيمت خودرو در سال آينده در مطبوعات منعكس گرديد. با توجه به اين واقعيت كه قيمت خودرو در سالهاي اخير ادامه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید