تصاعدی شدن قیمت آب، برق و گاز

 

یکی از نکات بسیار مهم و قابل توجه در بودجه سال بعد تصمیم دولت به تصاعدی کردن هزینه آب، برق و گاز است. این تصمیم از جهات مهمی اهمیت دارد که به آنها اشاره خواهد شد. نخست آنکه از زمان پایان جنگ یکی از مناقشه انگیزترین موضوعات در مجالس قبل افزایش قیمت این قبیل خدمات بوده است.  ادامه ...

/ 0 نظر / 3 بازدید