نقدينگي نياز يا تقاضا

انسان موجودي سيري ناپذير است. شايد اغراق نباشد كه بگوييم همه انسانها خواستار همه چيز يا بهترين چيزها هستند. آنچه بر اين خواست نامحدود آدمي مهار مي زند محدوديت منابع است. حال كه منابع محدود است ميان آدميان بر سر كسب آنها رقابت در مي گيرد. در نظام اقتصاد بازار ادامه ...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید