ما و الگوي چيني در عرصه اقتصاد

 

اين روزها موضوع روز، مسئله يكسان سازي نرخ سود بانك هاي خصوصي و دولتي و كاهش نرخ بهره است. در اين رابطه سخنان زيادي گفته شده و شايد تكرار و تكميل آنها چندان لازم نباشد خصوصا وقتي كه قرار نيست به اين استدلالات توجهي شود. در مورد اقدام انجام شده از زواياي ديگري نيز مي توان نگريست و آن مقايسه با سياست گذاري اقتصادي در چين است. چين در سالهاي اخيرادامه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید